OK A weboldalon cookie-kat (sütiket) használunk, amik segítenek minket a lehető legjobb szolgáltatások nyújtásában. Weboldalunk további használatával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk.
Képzéseink
Képzéseink

Képzéseink

Dajka szakmai képzés

 2021-10-24 | Képzéseink

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.
A dajka bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban. E képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát.
A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő sajátítsa el a Dajka szakképesítés megszerzéséhez szükséges ismereteket, készségeket és kompetenciákat.
A képzés célcsoportját jelenti minden olyan személy, aki a belépési feltételeknek megfelel és a képzési programmal elérhető ismeretek, készségek és kompetenciák megszerzését tűzte ki célként maga elé.
Szükséges iskolai végzettség: minimum 8 általános iskolai végzettség.
A képzés időtartama 12 hónap heti egy nap elfoglaltsággal.
Jelentkezési lap letölthető itt

Falusi turizmus szolgáltató szakmai képzés

 2021-10-24 | Képzéseink

A falusi turisztikai vonzerő megléte mellett kialakítja a fogadóképesség tárgyi feltételrendszerét, a tájegységre jellemző berendezéssel felszereli és működteti a vendéglátóhelyet. Ennek keretében fogadja a vendégeket, igény szerint gondoskodik ellátásukról. Rendelkezik minden olyan információval, amely a falusi turizmusban résztvevők minőségi időtöltését elősegíti: programlehetőséget ajánl, szervez, gasztronómiai élményeket nyújt. Képes bemutatni tevékenységén keresztül a falusi életformát, megismerteti vendégeivel a vidék flóráját és faunáját. Biztosítani tudja szolgáltatásain keresztül a sport és szórakozási lehetőségek igénybevételét, a
népi kismesterségek, népszokások, a hagyományos népi kézműves mesterségek megismerését. Tevékenységét fő vagy kiegészítő foglalkozásként végezheti, vállalkozóként illetve adószámos magánszemélyként is.
Színvonalas, a vendéglátás-turizmus ágazatra jellemző sztenderdek betartása mellett eredményes gazdálkodást képes folytatni. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakma jegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakma jegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához.A képzés célja, hogy a képzésben résztvevő képessé váljon a turizmus-vendéglátás területén belül a falusi vendéglátásban a turizmus e területén a falusi élethez kapcsolódó turisztikai szolgáltató tevékenység végzésére. A képzésre nagy szükség van, hiszen jelenleg is több ezer ilyen jellegű szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely működik. A vidékfejlesztés egyik fontos területe a vidéki turizmus, amelynek eredményeként országunkban egyre több olyan vállalkozás működik, ahol a működtető a saját egyéni boldogulása, biztonságosabb megélhetésének megteremtése mellett a falvak életminőségének emelését, a vidéki élet népszerűsítését tűzte ki célul. Befolyásolja a szakterület népszerűségét a lakosság érdeklődésének növekedése a természet közeli elfoglaltságok, az egészséges életmód, az aktív, de nyugodt környezetben való regenerálódás iránt, amihez szorosan kapcsolódik a házi körülmények között készült nyersanyagok, bio ételek és italok fogyasztása. Az emberek a családi körülmények között működő falusi turizmusban látják biztosítottnak az egyéni bánásmódra, személyes szolgáltatásra szóló igényük kielégítését, és szívesen ismerkednek meg a vidék, a tájegység kulturális örökségével, népszokásaival, a kézműves kismesterségekkel és a népművészeti hagyományokkal.
A hazai és a világturizmus területén megfigyelhető irányzatok azt támasztják alá, hogy a j övő­ ben a falusi turizmus népszerűsége a hazai és világturizmusban megfigyelhető trendek alapján tovább fog nőni, és ezért egyre inkább szükséges a fogadóképesség szolgáltatói oldalnak a meg­ erősítése, a turizmusban szolgáltatást nyújtó emberek ismereteinek bővítése.Ez a végzettség azoknak biztosít lehetőséget, akik a piacon széleskörű szakmai ismeretek birtokában a falusi vendéglátásban szeretnének elhelyezkedni vagy ezen területek
valamelyikén dolgoznak, de még nem rendelkeznek végzettséggel, ide tartoznak azok is, akik most szeretnének megismerkedni ezzel a szakterülettel és ezen a területen szeretnének dolgozni.
Szükséges iskolai végzettség: minimum 8 általános iskolai végzettség.
A képzés időtartama 12 hónap heti egy nap elfoglaltsággal.
Jelentkezési lap letölthető itt

Falusi vendéglátó szakmai képzés

 2021-10-24 | Képzéseink

A falusi vendéglátó feladatai szerteágazóak, üzleti döntéseket hoz, partnerekkel, vendégekkel, munkatársakkal együttműködik. Biztosítja a vendéglátóhely operatív működését.
Tudatos szakemberként tervezi meg munkáját, készletgazdálkodást végez, számításaihoz szoftvereket használ. Fogadja és kezeli a megrendeléseket, visszaigazol, tájékoztat, fizetési
módokra javaslatot tesz, amelyek sokfélék lehetnek, készpénz, SZÉP kártyák, átutalás, online fizetés is.
A falusi vendéglátó a saját gazdaságában élelmiszer előállító kistermelői tevékenységet végezhet.
A falusi vendéglátóhelyen saját illetve a helyi termékekből is álló vendéglátást folytathat.
A vendégek részére programokat ajánl, igény szerint szervez, marketing tevékenységet végez, valamint a vendéglátóhellyel kapcsolatos gazdálkodási és pénzügyi feladatokat is kézben tartja.
Ellátja a vendéglátóhely karbantartási feladatait, ügyel a környezetre, és a logisztikai feladatokat is megoldja, biztosítja a takarítási folyamatokat.
Szakszerűen üzemelteti a munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket, szerszámokat.
Betartja a munka és balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat. Tervezi és szervezi a munkatársak munkáját, értékeli, és motiválja dolgozóit.
Kapcsolatot tart más szolgáltatókkal, valamint az értékesítésbe bekapcsolódó utazásszervezőkkel. A vendéglátóhellyel kapcsolatos adminisztrációs tevékenységeket precízen, folyamatosan elvégzi.ilyen tevékenységet végzők. Egyre többen vannak olyanok, akik pályázatok megnyerésével, megfelelő végzettség megszerzésével egyre inkább képesek minőségi falusi vendéglátást biztosítani az érdeklődőknek. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükséges a vendéglátók színvonalas képzése. A szakmai képzés megszerzésének lehetőségének biztosításával a vidéki fiatalok helyben maradásához is hozzájárulunk, hiszen megélhetést, de legalábbis kiegészítő jövedelem megszerzésével ott találhatják meg életük célját, ahol eddig is éltek. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakőr betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához szükséges. A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakör magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés
a szakmajegyzékben szereplő szakmaképzési   és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakör betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához szükségesEz a végzettség azoknak biztosít lehetőséget, akik a piacon széleskörű szakmai ismeretek birtokában a falusi vendéglátásban szeretnének elhelyezkedni vagy ezen területek valamelyikén dolgoznak, de még nem rendelkeznek végzettséggel, ide tartoznak azok is akik most szeretnének megismerkedni ezzel a szakterülettel és ezen a területen szeretnének dolgozni.
Szükséges iskolai végzettség: minimum 8 általános iskolai végzettség.
A képzés időtartama 12 hónap heti egy nap elfoglaltsággal.
Jelentkezési lap letölthető itt

Hulladék válogató és feldolgozó részszakmai oktatás

 2021-10-24 | Képzéseink

A hulladékgazdálkodás egy dinamikusan fejlődő iparág, amely a munkavállalóknak biztos egzisztenciát kínál. A munkavállaló a fém-, a műanyag-, a papír-, az elektronikai-, valamint az üveghulladék feldolgozás és -hasznosítás területén lát el feladatokat. Munkája az egyes hulladékfajták megkűlönböztetése, mintavétel és a minták jellemzőinek egyszerű vizsgálata. A munkavégzés során válogatási, kezelési, anyagmozgatási feladatokat lát el, és ezekkel összefüggésben betartja a környezetvédelmi, munka- és tűzvédelmi előírásokat. Egyes tevékenységeihez adminisztrációs feladatok is kapcsolódhatnak. Munkáját elsősorban üzemi körülmények között végzi.
A részszakma legjellemzőbb FEOR száma:
9212 Hulladékosztályozó
8190 Egyéb, máshova nem sorolható feldolgozóipari gép kezelője (hulladékfeldolgozógép-kezelő)
9310 Kézi anyagmozgatás, rakodás, munkaterület tisztításaFelismeri a hulladékfajtákat, tisztában van a mintavételi eljárásokkal és az egyszerű fizikai mérési módszerekkel, értelmezi a hulladékjegyzéket.
A megadott ismérvek alapján megkülönbözteti a hulladékokat.
Ismeri a hulladékok veszélyességi jellemzőit és a kezelésükre vonatkozó előírásokat, ismeri a kapcsolódó környezetvédelmi szabályokat.
Ismeri a hulladéktárolás általános és helyi szabályait, a tárolási eszközöket,
valamint a rakodás, biztonságiIsmeri a válogatóművek, feldolgozó üzemek műszaki berendezéseinek működését.
Alkalmazza a tevékenységére vonatkozó szakmai és munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat és vonatkozó technológiai utasításokat.    
Ismeri a szakmai, munkavédelmi és tűzvédelmi ismereteket, technológiai előírásokat.Ez a végzettség azoknak biztosít lehetőséget, akik a munkaerőpiacon széleskörű szakmai ismeretek birtokában a hulladékválogatással vagy        hulladékfeldolgozással foglalkozni de nincs meg a a szakképzettségük, továbbá akik ezen a területen szeretnének a későbbiekben elhelyezkedni.
Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy a Dobbantó program elvégzése.
A képzés időtartama 12 hónap heti egy nap elfoglaltsággal.
Jelentkezési lap letölthető itt

Gallyazó -daraboló részszakmai oktatás

 2021-10-24 | Képzéseink

A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítéshez szükséges kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő szakma körébe vonható munkaterület, tevékenység vagy munkakőr magasabb szinten gyakorolható, vagy a szakmai képzés szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és kimeneti követelményeiben meg nem határozott speciális szakmai ismeretek és szakmai készségek megszerzésére irányul.
A szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés jogszabályban meghatározott képesítési követelmény munkakőr betöltéséhez vagy tevékenység folytatásához szükséges.A képzésben résztvevő sajátítsa el a motorfűrésszel történő gallyazási és darabolásai feladatok ellátásához szükséges ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képes feladatait önállóan végezni.Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség.
A képzés időtartama 12 hónap heti egy nap elfoglaltsággal.
Jelentkezési lap letölthető itt

Méhész szakmai képzés zárt

 2021-10-24 | Képzéseink

A méhész méhcsaládokat kezel, kialakítja a telelő fészket, etetéssel biztosítja a telelő élelem mennyiségét. Elvégzi a méhek gyógykezelését. Megvédi a lépkészletét a kártevőktől, biztosítja a méhek nyugodt telelését. Lépeket selejtez, kiolvasztja a viasztartalmukat. Leülepíti és letisztítja a viaszt, tárolja és műlépre cseréli. Új kereteket készít, ezeket behuzalozza, majd műlépezi. Felújítja a kaptárait, méhészeti eszközeit. Serkenti a méhcsaládjait, bővíti a fészket, kiegyenlíti a méheket, rajzást gátol. Befogja és betelepíti a rajokat. Felkészíti a méhcsaládokat az aktuális hordásra, méhanyát korlátoz, megnyitja a méztereket. Virágzó növénykultúrát keres, engedélyt kér a méhek telepítésére, előkészíti a terepet a kaptárak lepakolásához.  Vándoroltatja méheit, ennek megtörténtét bejelenti, elérhetőségét és a veszélyt jelző táblákat a vándorhelyen kifüggeszti.  Mézet, lépesmézet, viaszt termel. Méhteleníti a mézes kereteket, beszállítja, lefedelezi és kipörgeti a mézet, szűri, pihentetés után letisztítja, majd tárolja. Kezeli a mézes fedelezést.  Virágport termel, összegyűjti, megszárítja, megtisztítja és tárolja. Méhpempőt, méhmérget termel, propoliszt gyűjt. Méhanyákat nevel, pároztat és anyásít. Méhcsaládokat szaporít.  Feldolgozza a méhészeti termékeket. Szakszerűen használja a méhészeti munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. Betartja a munkavédelmi, a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat. Önállóan dolgozik, de együttműködik más méhészekkel. Rendszeresen képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új megoldásokat.
A képzésben résztvevő sajátítsa el a méhész feladatok ellátásához szükséges elméleti ismereteket, gyakorlati kompetenciákat, melyek birtokában képessé válik feladatai önálló ellátására. Ismereti birtokában képes megtervezni, megszervezni, irányítani és elvégezni a házi méhek tartásával, tenyésztésével és a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat.
A meghatározott feltételekkel  rendelkező méhész szakképesítést  elsajátítani  kívánó (elsősorban saját méhészetet  létesíteni kívánó őstermelő) személyek. Méhészek akik végzettséget szeretnének szerezni.
iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség.
A képzés időtartama 12 hónap heti egy nap elfoglaltsággal.
Jelentkezési lap letölthető itt

Bolti előkészítő részszakmai oktatás zárt

 2021-10-14 | Képzéseink

A kereskedelem ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakör esetében. A tanulók az alapoktatás után felmérik a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Elemzik a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes vállalkozási formákat.
Megszerzett ismereteik alapján megértik az alapvető jogi fogalmakat és példákon keresztül bemutatják az alapvető fogyasztói jogokat. Szituációnak megfelelően, hatékonyan kommunikálnak. Elsajátítják és betartják a hétköznapi viselkedési formákat, az alapvető viselkedéskultúra elvárásainak megfelelően viselkednek. Tájékozódnak az üzleti környezetben, ellátják a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz köthető feladatokat, bekapcsolódnak az információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi őket.
Ismerik az értékesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat. Megkülönböztetik az
egyes közlekedési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, tároláshoz és értékesítéshez kapcsolódó feladatokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat.
Kereskedelmi egységekben az áruk raktárból való kijuttatását, a polcok és rakodóterületek feltöltését, az áruk és a raktár, illetve a rakodóterületek tisztán és rendben tartását végzi.
A raklapon, konténerben vagy egyéb módon tárolt árut átveszi, a szállítói csomagolásból kicsomagolja. Ellenőrzi az árut és a csomagolás sérüléseit jelzi a vezetőjének.
A megadott szempontok szerint csoportosítja és rendezi a termékeket. Az árut kijuttatja a raktárból, az árut rekeszekbe és polcokra rendezi, a polcokat feltölti.
Címkézést végez, illetve a megfelelő tájékoztató táblákat, feliratokat kihelyezi a polcokra.
Figyeli az áru fogyását és szükség esetén pótolja a fogyóban lévő termékeket, gondoskodik
az időbeni feltöltésről.
Másodlagos kihelyezéseket (például bejárat, kínálópult) épít és lebont. Szétválogatja és a helyére viszi a visszárut (a vevök által a énztárnál, vagy a boltban nem az eredeti helyén hagyott árut) éskezeli a szállítói visszárut.
Kezeli   az   árumozgató   eszközöket,   a raktár   számítógépeit            és kapcsolódó egységeit, vonalkódleol vasót használ.
A részszakma legjellemzőbb FEOR száma:
5129 Egyéb, máshova nem sorolható kereskedelmi foglalkozású
9224 Pultfeltöltö, árufeltöltő
A  meghatározott feltételekkel  rendelkező bolti előkészítő részszakképesítést  elsajátítani  kívánó személyek, akik ezen munkaterületen szeretnének elhelyezkedni.
Szükséges iskolai végzettség: minimum 8 általános iskolai végzettség.
A képzés időtartama 12 hónap heti egy nap elfoglaltsággal.
Jelentkezési lap letölthető itt

Pénztáros részszakmai oktatás zárt

 2021-10-14 | Képzéseink

A kereskedelem ágazati alapoktatás általános és széleskörű gazdasági tudás és gazdálkodási képesség megszerzését biztosítja, ami egyaránt szükséges és hasznos minden ágazati szakmában betöltött munkakör esetében. A tanulók az alapoktatás után felmérik a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, megtervezik a háztartás pénzgazdálkodását. Elemzik a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetik az egyes vállalkozási formákat.
Megszerzett ismereteik alapján megértik az alapvető jogi fogalmakat és példákon keresztül bemutatják az alapvető fogyasztói jogokat. Szituációnak megfelelően, hatékonyan kommunikálnak. Elsajátítják és betartják a hétköznapi viselkedési formákat, az alapvető viselkedés kultúra elvárásainak megfelelően viselkednek. Tájékozódnak az üzleti környezetben, ellátják a gazdálkodó szervezeteknél előforduló egyszerű, digitális eszközökhöz köthető feladatokat, bekapcsolódnak az információs társadalomba és ez önfejlesztésre ösztönzi őket.
Ismerik az értékesítési folyamat szereplőit és az értékesítési technikákat. Megkülönböztetik az egyes közlekedési alágazatokat, felmérik a beszerzéshez, tároláshoz és értékesítéshez kapcsolódó feladatokat, elkészítik az ezekhez szükséges bizonylatokat. Jellemző FEOR szám
FEOR-szám FEOR megnevezése
5117 Bolti pénztáros, jegypénztáros
Különböző kereskedelmi egységekben elszámolja a vásárlás ellenértékét, korszerű pénztárgépeket, áruvédelmi eszközöket, digitális mérleget és egyéb berendezéseket kezel.
Készpénzes fizetésnél átveszi a készpénzt, ellenőrzi az összeget, visszaad belőle, a pénz váltásával kapcsolatos teendőket végzi. Hitelkártyával való fizetésnél ellenőrzi a hitelkártyát, kezeli a pénztári számítógépes terminált.
Nyugtát készít, számlát állít ki. Udvariasan kommunikál a vásárlóval, köszönti, tájékoztatja, panasz esetén segítséget nyújt. Biztosítja az áru- és vagyonvédelmet, alkalmazza a szigorú számadási előírásokat a pénzkezelés során.Műszakkezdéskor és -végzéskor ellenőrzi a pénztárban levő pénzkészletet és elszámol vele. Pénztárjelentést készít, elszámol a bevétellel.
A  meghatározott feltételekkel  rendelkező pénztáros részszakképesítést  elsajátítani  kívánó személyek, akik ezen munkaterületen szeretnének elhelyezkedni.
Szükséges iskolai végzettség: minimum 8 általános iskolai végzettség.
A képzés időtartama 12 hónap heti egy nap elfoglaltsággal.
Jelentkezési lap letölthető itt

Személy és vagyonőr szakmai képzés zárt

 2021-10-14 | Képzéseink

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet.
A képzés célja, hogy a képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének ellátásához szükséges.
A személy és vagyonőr a magánlakásban, állami, diplomáciai, önkormányzati, kereskedelmi-logisztikai létesítményekben, közterületen vagy közforgalom számára megnyitott magánterületen a megbízó által a
vagyonvédelmi törvény alapján, az adott szolgálati hely sajátos viszonyaira elkészített, szolgálati vagy őrutasítás alapján őr és járőrszolgálat keretében látja el feladatát. A létesítmények területére személyeket és
szállítmányokat be- és kiléptet, ellenőriz, kezeli a beléptető, ellenőrző, védelmi és jelzőrendszereket. Közterületi járőr-szolgálatot lát el, üzletek, elárusítóterek területén őrzést, helyszín ellenőrzést végez, riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként tevékenykedik. Sport, kulturális, politikai és egyéb tömegrendez-vények biztosításában vesz részt, a rendezvény helyszínén be és kiléptetést végez, melynek keretében ellenőrzi a beléptetés jogszerűségét, felderíti a közbiztonságra különösen veszélyes és a rendező által megtiltott anyagok, eszközök, tiltott
szimbólumok, pirotechnikai anyagok bevitelét. Eltávolítja a rendezvényt akadályozó, zavaró személyeket, szükség esetén kiürítést végez és/vagy abban közreműködik. Biztosítja megbízás alapján bankok, pénzintézetek őrzését,
védelmét. Bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a szolgálati helyén elfogja, visszatartja, az illetékes hatóságnak átadja. Intézkedése során, jogos védelmi vagy végszükség helyzetben a
támadás elhárítására a szakmai szabályok betartásával kényszerítő testi erőt vagy a rendelkezésére álló
támadáselhárító eszközt alkalmazhat. Létesítmény területén belül, azon kívül pénz és értékszállítást végez, szállítmánykísérési feladat végrehajtásában vesz részt. Megbízás alapján helyszínbiztosítást végez, parkoló őrként
teljesít szolgálatot. Rendkívüli események időszakában, elrendelt szükséghelyzetben közreműködik, felkérésre közveszély elhárításában vesz részt, robbanóanyagok, robbanószerkezetek bűnös célú felhasználása elleni
védelmi tevékenységet végez. Elemzi, értékeli a tudomására jutott információkat, amiket a számára
meghatározott formában rögzít, arról jelentést tesz. A szolgálatot a meghatározott módon és formában átadja- átveszi, vezeti a szolgálati okmányokat. Vonatkozó mértékben együttműködik a kijelölt hatóságokkal, a megbízó képviselőivel. Első-segélyt nyújt, újraélesztést, szükség esetén konfliktus és/vagy stresszkezelést végez, amelynek
eredményes végzéséhez alkalmazza a megszerzett, a kialakult helyzetre vonatkozó pszichológiai módszereket.
Gazdasági vezetőjük döntése alapján beiskolázott munkavállalók és / vagy a saját elhatározásukból fejlődni, tovább lépni akaró személyek, továbbá az állami munkaerőpiaci támogatási programokban résztvevők vagy valamilyen uniós támogatási formában részesülő személyek.
A képzési program elérhető minden olyan egyén számára is, aki a belépési feltételeknek megfelel és a
képzési programmal elérhető új szakmai képesítés megszerzését tűzte ki célként maga elé.
Szükséges iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség.
A képzés időtartama 12 hónap heti egy nap elfoglaltsággal.
Jelentkezési lap letölthető itt

Fel az oldal tetejére