Engedélyezett képzések

EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY

EUROPEAN COMPUTER-DRIVING LICENCE


A Graf-Get Számítástechnikai Magániskolát 1997. novemberétől 2016- ig nemzetközi vizsgaközpontként működött
Akkreditációs lajstromszám: 015
Az akkreditáció óta eltelt idő alatt több mint 4000 modul vizsgát tartottunk.

Ezen kitüntető cím többek között azt jelentette, hogy iskolánk technika, szoftver és oktatók ellátottságában elérte az Európai Unió tagállamaiban előírt normákat. Mindezek alapján a Graf-Get ECDL nemzetközi vizsgaközpont az alábbi tevékenységeket végezheti:

Nemzetközi ECDL vizsgákhoz szükséges speciális tanfolyamok szervezése és tartása.

ECDL digitális írástudás (1-7 modul) E-000346/2014/D001

Kötelezően tanult 4 modulok:

megnevezés modulszám
1. Operációs rendszerek 1. modul
2. Szövegszerkesztés 2. modul
3. Táblázatkezelés 3. modul
4. Internet és kommunikáció 4. modul

Választandó 3 modulok az alábbi 6 lehetőségből:

megnevezés modulszám
5. Adatbázis-kezelés 5. modul
6. Prezentáció 6. modul
7. Képszerkesztés 7. modul
8. Webszerkesztés 8. modul
9. It biztonság 9. modul
10. E-hitelesség, e-aláírás 10. modul

Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig E-000346/2014/D002

A program alapvető célja: az IKT 0-1 szint alapvető digitális kompetenciáinak elsajátítása. A képzési programmal elérendő, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet és az internetet, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét, javítva munkaerő-piaci lehetőségeit.

Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig E-000346/2014/D002

Tanulható 11 modul:

megnevezés modulszám
1. IKT alapok 0-1 1. modul
2. ECDL Operációs rendszerek 2. modul
3. ECDL Szövegszerkesztés 3. modul
4. ECDL Internet és kommunikáció 4. modul
5. ECDL Táblázatkezelés 5. modul
6. ECDL Adatbázis-kezelés 6. modul
7. ECDL Prezentáció 7. modul
8. ECDL IKT alapismeretek 8. modul
9. ECDL Képszerkesztés 9. modul
10. ECDL Webkezdő 10. modul
11. ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás 11. modul

ECDL digitális írástudás (modulrendszerű képzés) E-000346/2014/D003

ECDL digitális írástudás (modulrendszerű képzés) E-000346/2014/D003

Tanulható 7 modul:

megnevezés modulszám
1. Számítógépes alapismeretek 1. modul
2. Szövegszerkesztés 2. modul
3. Táblázatkezelés 3. modul
4. Adatbázis-kezelés 4. modul
5. Prezentáció 5. modul
6. Online alapismeretek 6. modul
7. Képszerkesztés 7. modul

ECDL Select START digitális írástudás (modulrendszerű képzés) E-000346/2014/D004

ECDL Select START digitális írástudás (modulrendszerű képzés) E-000346/2014/D004

Tanulható 4 modul:

megnevezés modulszám
1. Számítógépes alapismeretek 1. modul
2. Szövegszerkesztés 2. modul
3. Táblázatkezelés 3. modul
4. ECDL Internet és kommunikáció 4. modul

IKT alapú DIGITÁLIS KÖZMUNKA E-000346/2014/D005

A program célja olyan felnőttek képzése, akiknek ez a képzés alapul szolgál olyan egyéb új képesség, végzettség megszerzésére, amely valós munkaerő-piaci igényekre épül. A program lehetőséget kínál arra, hogy felzárkózzanak és iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez (digitalizálás) szükséges szakmai ismereteket szerezzenek. A program célja továbbá, olyan tudásanyag átadása, mely a résztvevőket alkalmassá teszi, hogy a közművelődési, könyvtári, múzeumi, levéltári, műtárgyvédelmi, irodai, stb. területeken felhalmozódott dokumentumok, tárgyak digitális archiválását el tudják végezni. A digitális írástudás és az adatbázis kezelés alapjait, a digitalizálás eszközeinek, a digitalizálás folyamatainak alapjait képesek legyenek alapkészség szinten elsajátítani a számítógép segítségével. A képzés során hozzájutnak a világhálón található ismeretekhez és gyakorlatban alkalmazható tudást szerezzenek az eszközök használatáról a közgyűjtemények digitális feldolgozása és közzététele céljából.

IKT alapú DIGITÁLIS KÖZMUNKA E-000346/2014/D005

Tanulható 6 modul:

megnevezés modulszám
1. Számítógépes alapismeretek + környezeti fenntarthatósági ismeretek 1. modul
2. Szövegszerkesztés 2. modul
3. Táblázatkezelés 3. modul
4. Online alapismeretek 4. modul
5. Adatbázis-kezelés 5. modul
6. Digitalizálási ismeretek 6. modul

Ajánlott képzéseink


Számítógép az irodában modulok


  Megalakulásunk óta kiemelt hangsúlyt fektetünk az irodai (Office) ismeretek oktatására, mivel a legszélesebb rétegeket érintő terület. Tanfolyamainkon a leginkább elterjedt programcsomag, a Microsoft Office legkülönbözőbb verzióinak oktatását végezzük kezdő és haladó szinteken. (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) Tanfolyamainkkal, speciális tréningjeiunkkel elsősorban a vállalati megrendelőket célozzuk, de partnerek vagyunk egyéni vagy kiscsoportos oktatás megszervezésében is. Tekintse meg tanfolyamaink listáját, melyet folyamatosan karbantartunk és feljlesztünk!
  Az egyes modulok a Digitális készségek mindenkinek az alapoktól az ECDL-ig E-000346/2014/D002 és az ECDL digitális írástudás (modulrendszerű képzés) E-000346/2014/D003 moduljainak felhasználásával ÁFA mentesen valósulnak meg.
Gépkezelési alapismeretek
  A tanfolyam során a hallgatók megismerik a napjainkban legelterjedtebben használatos személyi számítógépek (PC-k) főbb felépítési és működési paramétereit, majd gyakorlatokon keresztül megtanulják az alapvető felhasználói, kezelői feladatok végrehajtását Windows környezetben. Részletek...
Szövegszerkesztési alapismeretek
  A tanfolyam során a hallgatók alapszinten megismerik a napjainkban legelterjedtebben használatos Microsoft Office programcsomag Microsoft Word komponensét. A kurzus elvégzése után képesek lesznek a mindennapi munka folyamán felmerülő egyszerűbb szerkesztési feladatok önálló megoldására. Részletek...
Szövegszerkesztés haladóknak
  A tanfolyam során a hallgatók alapszintű ismereteiket bővítik ki. Megismerkednek a Microsoft Word fejlettebb, a mindennapi munkát könnyebbé tevő lehetőségeivel, és egyben az általános kezelési ismereteik is fejlődnek. Részletek...
Táblázatkezelési alapismeretek
  A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek a táblázatkezelés lényegével, felhasználási lehetőségeivel. Gyakorlatban megismerik a Microsoft Office programcsomag Microsoft Excel komponensét. A kurzus elvégzése után képesek lesznek egyszerű táblázatok összeállítására, a szükséges képletek, függvények alkalmazására, a lényeges információk grafikus ábrázolására. Részletek...
Táblázatkezelés haladóknak
  A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek az adatbevitelt és formázást hatékonyabbá tevő technikákat, majd a Microsoft Excel adatfeldolgozást segítő eszközeit tekintik át. A kurzus elvégzése után képesek lesznek összetettebb táblázatrendszerek kezelésére, azok gyors rendszerezésére, szűrésére, illetve kimutatások készítésére. Részletek...
Prezentáció készítés
  A tanfolyam során a hallgatók megismerik a prezentációk lényegét, készítésük és bemutatásuk módját. Eszközként a Microsoft Office komponensét, a Microsoft Power Point programot használjuk. A kurzus elvégzése után képesek lesznek hatékonyan és gyorsan igényes kivitelű bemutatók készítésére, azokba külső adatforrásból (Word, Excel, stb.) származó adatok, grafikonok beillesztésére. Részletek...
Internetfelhasználói ismeretek
  A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek az Internet történetével, felépítésével, az ott elérhető szolgáltatások használatával. A tanfolyam elvégzése után képesek lesznek internetkapcsolatot létesíteni és kihasználni a világháló nyújtotta lehetőségeket. Részletek...
Adatbázis-kezelési alapismeretek
  A tanfolyam során a hallgatók megismerkednek a relációs adatbázis-kezelés elméleti alapjaival. Megtanulják, mi a különbség a táblázatkezelők és az adatbázis-kezelők között, mikor melyiket kell alkalmazni. A kurzus elvégzése után képesek lesznek többtáblás adatbázisok létrehozására, és azokon alapvető adatfeldolgozási műveletek elvégzésére. A gyakorlati feladatokat a Microsoft Access segítségével oldják meg. Részletek...
Adatbázis-kezelés haladóknak
  A tanfolyam során az alapfokú tanfolyam tananyagára építve a hallgatók megismerkednek a Microsoft Access által nyújtott alkalmazásfejlesztést támogató segédeszközök alapszintű használatával. A kurzus elvégzése után képesek lesznek többtáblás adatbázisokra épülő felhasználói felület alapszintű felépítésére. A gyakorlati feladatokat a Microsoft Access segítségével oldják meg. Részletek...
Csoportmunka számítógépes támogatása
  A tanfolyam során a hallgatók megismerik a csoportos dokumentumkezelés, üzenetváltás, és erőforrás-kezelés lehetőségeit. A háttérben a Microsoft Exchange Szerver, az előtérben a Microsoft Word, Excel, Access, és legfőképpen az Outlook programok csoportmunka-támogatását vizsgálják meg alaposabban. Részletek...
Excel makróprogramozás - VBA
  Az Excel használata során előbb-utóbb találkozunk azzal a problémával, hogy gyakran ugyanazt a több, esetleg sok lépésből álló műveletsort kell végrehajtani. Az ilyen feladatokat célszerű automatizálni, így gyorsabban, hatékonyabban dolgozhatunk. Az automatizálást az Excel programozásával érhetjük el, melynek nyelve a Visual Basic for Application, rövidítve VBA. Érdemes vele megismerkedni, mert a többi Office alkalmazás is programozható ezen a nyelven. A tanfolyam célja, hogy megismertessük a gyakorlott Microsoft Excel felhasználókkal azokat a lehetőségeket, melyek túlmutatnak a beépített menük és parancsok használatán, és amelyekkell feladatokat automatizálhatunk, vagy új funkciókat illeszthetünk be az alkalmazásba. Részletek...

Lepje meg, és ajándékozza meg szüleit, nagyszüleit egy tanfolyami beiratkozással!


A tanfolyam elvégzése után szülei, nagyszülei jól tudják majd kezelni a PC-t, tudnak levelet írni, interneten keresztül kapcsolatot tartani a családdal, ismerőseikkel. Az interneten keresztül bejárhatják a világot, tartalmasan tölthetik nyugdíjas éveiket. A tanfolyam alatt is barátokat szerezhetnek Vége az unatkozásnak! A tanfolyam gépkezelés , szövegszerkesztés, internet használat 30 óra A tanfolyam díja: 12.000 Ft Amennyiben érdekli ez a hasznos időtöltés szóljon nyugdíjas barátainak is. Amennyiben igény merül fel olcsó haszált gép vásárlásában is segítséget nyújtunk. Karbantartjuk, frissítjük meglévő gépét.

Egy modul ára: 4.000 Ft/fő


A tanfolyam indítása minimum 10 fő esetén folyamatos.
Érdeklődni lehet +3630/9466-070 telefonon.
Jelentkezés folyamatos, az alábbi jelentkezési lap kitöltésével postai úton elküldve, regisztrációval vagy személyesen a Győr, Kertész utca 54 szám alatt lévő oktatóközpontunkban lehetséges.
Szóljon barátnőjének is, ismerősök között jobb tanulni!
[Regisztrációval]
vagy
[Jelentkezési Lap Letöltésével] postai úton.

Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig

A program alapvető célja: az IKT 0-1 szint alapvető digitális kompetenciáinak elsajátítása. A képzési programmal elérendő, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet és az internetet, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét, javítva munkaerő-piaci lehetőségeit.

Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig

Ajánlott 3 modul:

megnevezés modulszám
2. ECDL Operációs rendszerek 2. modul
3. ECDL Szövegszerkesztés 3. modul
4. ECDL Internet és kommunikáció 4. modulDélelőtt, amikor gyermeke bölcsődében vagy óvodában van (9 órától 12 óráig), jöjjön el egy kicsit tanulni, szerezzen számítástechnikai ismereteket, vagy frissítse számítógépes tudását, készüljön fel a munkáltatói igényekre. A munkavégzés újrakezdéséhez ajáljuk 2.,3.,4.,5. modulok elvégzését. Az alábbi modulrendszerű képzésből akár csak egy vagy több modul is választható. Az egyes modulok elvégzése után - 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről értelmében - Tanúsítványt adunk.

Egy modul ára: 4.000 Ft/fő


A tanfolyam indítása minimum 10 fő esetén folyamatos.
Érdeklődni lehet +3630/9466-070 telefonon.
Jelentkezés folyamatos, az alábbi jelentkezési lap kitöltésével postai úton elküldve, regisztrációval vagy személyesen a Győr, Kertész utca 54 szám alatt lévő oktatóközpontunkban lehetséges.
Szóljon barátnőjének is, ismerősök között jobb tanulni!
[Regisztrációval]
vagy
[Jelentkezési Lap Letöltésével] postai úton.

Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig

A program alapvető célja: az IKT 0-1 szint alapvető digitális kompetenciáinak elsajátítása. A képzési programmal elérendő, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet és az internetet, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét, javítva munkaerő-piaci lehetőségeit.

Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig

Választható 11 modul:

megnevezés modulszám
1. IKT alapok 0-1 1. modul
2. ECDL Operációs rendszerek 2. modul
3. ECDL Szövegszerkesztés 3. modul
4. ECDL Internet és kommunikáció 4. modul
5. ECDL Táblázatkezelés 5. modul
6. ECDL Adatbázis-kezelés 6. modul
7. ECDL Prezentáció 7. modul
8. ECDL IKT alapismeretek 8. modul
9. ECDL Képszerkesztés 9. modul
10. ECDL Webkezdő 10. modul
11. ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás 11. modul
Ś 2009 Graf-Get Kft.
Cím: 9026 Győr, Kertész utca 54. Telefon: (96) 527-158 Fax: (96) 527-158
E-mail nekünk