INGYENES SZAKKÉPZÉS


Munkatársak képzése állami forrásból


A szakképzési hozzájárulás intézménye (2003. évi LXXXVI. törvény) biztosítja azt a lehetőséget minden Munkáltató számára, hogy az általa kifizetett éves bruttó munkabérnek, a törvényben meghatározott hányadát (jelenleg 1,5%-át) kitevő hozzájárulási kötelezettségét, saját munkavállalóinak képzésére fordított összeggel csökkentse.

A csökkentés mértéke:

* mikro- és kisvállalkozások esetében, a kötelezettség legfeljebb 60 százaléka
* egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében legfeljebb 33 százalék

Ennek feltétele, hogy a szolgáltatást nyújtó képző intézmény:

* Államilag akkreditált legyen, rendelkezzen érvényes akkreditációs tanusítvánnyal, és számmal
* Érvényes és hiteles nyilvántartásba vételi tanusítvánnyal rendelkezzen, és a tanusítványon szerepeljen az igényelt képzés, illetve annak legyen a jogszabályokban meghatározott tartalmú képzési programja

A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről, és az elszámolás szabályairól a 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet tanulmányozásával kaphat további információt.
2003. évi LXXXVI. törvény: ikon (7 KB)
13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet:ikon (197KB)

További kiemelendő feltételek, a rendelet alapján:

* Képzés minimális óraszáma 20 tanóra
* Az elszámolható költségek mértéke képzésben résztvevőnként és képzési óránként nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére - külön jogszabály alapján - megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 12 százalékát.
( 2009-ben ez az összeg 8.580,-/fő/óra )
* A hozzájárulásra kötelezett az elszámolt képzésre vonatkozóan a képzés megkezdésének tárgyévét követő év február hó 15. napjáig köteles az 1. és 2. számú mellékletek alapján az elszámolásra vonatkozó adatszolgáltatást benyújtani a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ részére. Egy bejelentőlaphoz több képzésre vonatkozó adatlap is csatolható. A szükséges dokumentumok a 13/2006 rendelet mellékleteiként hozzáférhetők.
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
* A rendelet 3. számú melléklete külön felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyeket a hozzájárulásra kötelezettnek 5 évig archiválnia kell.
* A rendelet 4. számú melléklete tételesen felsorolja az elszámolható költségek körét, melyek a következők:
1. a képző intézmény által lebonyolított képzés díja,
2. a képzéshez kapcsolódó felnottképzési szolgáltatás díja,
3. a külön jogszabályban meghatározott vizsga- és vizsgáztatási díj,
4. a képzés során felhasznált, a hallgatóknak véglegesen átadott tankönyvek, taneszközök költségei,
5. a képzéssel összefüggő, igazolt utazási és szállásköltségek,
amennyiben a képzés lebonyolítására nem a hozzájárulásra kötelezett által a munkavállalója munkavégzési helyeként megjelölt telephelyén történik.

Az ügyintézés folyamata a következő:

1. A képzést igénybevevő vállalat felméri a képzési igényeket és ennek várható költségeit, majd azt összehasonlítja a hozzájárulási kötelezettségének teljes összegével, végül megállapítja, hogy kötelezettségét mekkora összeggel csökkentheti. (33% vagy 66% )
2. Megrendeli a képzést, és a képző intézménnyel közösen elkészítik a szükséges csatolandó okiratokat, amelyek listáját a fent idézett 13/2006-os rendelet tartalmazza. Az iratokat a rendelet szerinti ideig meg kell őrizni.
3. Lefolytatjáék a képzést, és a képzési díjat az igénybevevő a közöttük létrejött szolgáltatási szerződés szerint megfizeti a képző intézménynek.
4. A szakképzési hozzájárulás összegét a járulékfizetéskor az igénybevevő a képzési díjakkal csökkentheti.
5. A vállalat a képzés megvalósulását követő év február 15. napjáig teljesíti a rendeletben megszabott adatszolgáltatási kötelezettségét, a rendeletben mellékelt formanyomtatványokon.

Várjuk képzési igényeiket!
Π2009 Graf-Get Kft.
Cím: 9026 Győr, Kertész utca 54. Telefon: (96) 527-158 Fax: (96) 527-158
E-mail nekünk