Engedélyezett képzések

EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNY

EUROPEAN COMPUTER-DRIVING LICENCE


A Graf-Get Számítástechnikai Magániskolát 1997. novemberétől 2016- ig nemzetközi vizsgaközpontként működött
Akkreditációs lajstromszám: 015
Az akkreditáció óta eltelt idő alatt több mint 4000 modul vizsgát tartottunk.

Ezen kitüntető cím többek között azt jelentette, hogy iskolánk technika, szoftver és oktatók ellátottságában elérte az Európai Unió tagállamaiban előírt normákat. Mindezek alapján a Graf-Get ECDL nemzetközi vizsgaközpont az alábbi tevékenységeket végezheti:

Nemzetközi ECDL vizsgákhoz szükséges speciális tanfolyamok szervezése és tartása.

ECDL digitális írástudás (1-7 modul) E-000346/2014/D001

Kötelezően tanult 4 modulok:

megnevezés modulszám
1. Operációs rendszerek 1. modul
2. Szövegszerkesztés 2. modul
3. Táblázatkezelés 3. modul
4. Internet és kommunikáció 4. modul

Választandó 3 modulok az alábbi 6 lehetőségből:

megnevezés modulszám
5. Adatbázis-kezelés 5. modul
6. Prezentáció 6. modul
7. Képszerkesztés 7. modul
8. Webszerkesztés 8. modul
9. It biztonság 9. modul
10. E-hitelesség, e-aláírás 10. modul

Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig E-000346/2014/D002

A program alapvető célja: az IKT 0-1 szint alapvető digitális kompetenciáinak elsajátítása. A képzési programmal elérendő, hogy a résztvevők megfeleljenek az információs társadalom legalapvetőbb elvárásainak, azaz alap szinten tudják használni a számítógépet és az internetet, javítva ezáltal a programban résztvevők életminőségét, javítva munkaerő-piaci lehetőségeit.

Digitális készségek mindenkinek – az alapoktól az ECDL-ig E-000346/2014/D002

Tanulható 11 modul:

megnevezés modulszám
1. IKT alapok 0-1 1. modul
2. ECDL Operációs rendszerek 2. modul
3. ECDL Szövegszerkesztés 3. modul
4. ECDL Internet és kommunikáció 4. modul
5. ECDL Táblázatkezelés 5. modul
6. ECDL Adatbázis-kezelés 6. modul
7. ECDL Prezentáció 7. modul
8. ECDL IKT alapismeretek 8. modul
9. ECDL Képszerkesztés 9. modul
10. ECDL Webkezdő 10. modul
11. ECDL Elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás 11. modul

ECDL digitális írástudás (modulrendszerű képzés) E-000346/2014/D003

ECDL digitális írástudás (modulrendszerű képzés) E-000346/2014/D003

Tanulható 7 modul:

megnevezés modulszám
1. Számítógépes alapismeretek 1. modul
2. Szövegszerkesztés 2. modul
3. Táblázatkezelés 3. modul
4. Adatbázis-kezelés 4. modul
5. Prezentáció 5. modul
6. Online alapismeretek 6. modul
7. Képszerkesztés 7. modul

ECDL Select START digitális írástudás (modulrendszerű képzés) E-000346/2014/D004

ECDL Select START digitális írástudás (modulrendszerű képzés) E-000346/2014/D004

Tanulható 4 modul:

megnevezés modulszám
1. Számítógépes alapismeretek 1. modul
2. Szövegszerkesztés 2. modul
3. Táblázatkezelés 3. modul
4. ECDL Internet és kommunikáció 4. modul

IKT alapú DIGITÁLIS KÖZMUNKA E-000346/2014/D005

A program célja olyan felnőttek képzése, akiknek ez a képzés alapul szolgál olyan egyéb új képesség, végzettség megszerzésére, amely valós munkaerő-piaci igényekre épül. A program lehetőséget kínál arra, hogy felzárkózzanak és iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez (digitalizálás) szükséges szakmai ismereteket szerezzenek. A program célja továbbá, olyan tudásanyag átadása, mely a résztvevőket alkalmassá teszi, hogy a közművelődési, könyvtári, múzeumi, levéltári, műtárgyvédelmi, irodai, stb. területeken felhalmozódott dokumentumok, tárgyak digitális archiválását el tudják végezni. A digitális írástudás és az adatbázis kezelés alapjait, a digitalizálás eszközeinek, a digitalizálás folyamatainak alapjait képesek legyenek alapkészség szinten elsajátítani a számítógép segítségével. A képzés során hozzájutnak a világhálón található ismeretekhez és gyakorlatban alkalmazható tudást szerezzenek az eszközök használatáról a közgyűjtemények digitális feldolgozása és közzététele céljából.

IKT alapú DIGITÁLIS KÖZMUNKA E-000346/2014/D005

Tanulható 6 modul:

megnevezés modulszám
1. Számítógépes alapismeretek + környezeti fenntarthatósági ismeretek 1. modul
2. Szövegszerkesztés 2. modul
3. Táblázatkezelés 3. modul
4. Online alapismeretek 4. modul
5. Adatbázis-kezelés 5. modul
6. Digitalizálási ismeretek 6. modul
Ś 2009 Graf-Get Kft.
Cím: 9026 Győr, Kertész utca 54. Telefon: (96) 527-158 Fax: (96) 527-158
E-mail nekünk